Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) MalaysiaKerajaan Swasta Terkini Jun 2018

Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia

www.jawatanter.com menyediakan perkhidmatan PERCUMA kepada pengguna portal. Tiada sebarang bentuk pembayaran atau yuran dikenakan secara langsung atau tidak langsung, di dalam mana-mana permohonan, pendaftaran atau apa jua keadaan.

Iklan Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia - Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) adalah salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara. LHDNM ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memperolehi lebih kuasa terutamanya dalam bidang kewangan dan pengurusan kakitangan bagi meningkatkan kualiti pentadbiran percukaian. Dahulu dikenali sebagai Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia (JHDNM), ia diperbadankan pada 1hb Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).
Iklan Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia - Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) berfungsi untuk bertindak sebagai ejen Kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti setem dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara Kerajaan dengan Lembaga. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) juga boleh bertindak sebagai ejen pemungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan untuk mendapatkan pinjaman yang kena dibayar balik kepada badan itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis.

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan masyarakat. Dalam usaha meningkatkan kualitas Hasil Dalam Negeri yang ada di Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya. Untuk itu Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia mencari pemuda - pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2017.

Dalam rangka memperluaskan jaringan jobs jawatan kosong terkini Ogos 2017 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia di Jawatan Terkini kedudukan : PELUANG KERJAYA JAWATAN KOSONG

Pada hari ini bulan Ogos 2017 Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Bulan Ogos 2017 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut :

Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)Peluang Kerjaya :1. PEGAWAI EKSEKUTIF (KEJURUTERAAN) GRED 41


Kelayakan Memohon :

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

Kelayakan Tambahan : 

 • Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
  • Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
  • Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.

Kriteria Yang Diperlukan :

 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Bidang Tugas

Mengendalikan projek bagi skop kerja kejuruteraan awam, mekanikal dan elektrik serta mengumpul maklumat untuk penyediaan reka bentuk, menyedia dan menyemak lukisan kejuruteraan, merekod inventori, mengawas tapak projek, menyelia pelaksanaan kerja pengawasan pembinaan di tapak projek, menyediakan laporan kemajuan projek, membantu kerja-kerja perundingan dan penyediaan sebut harga dan tender, menjalankan kerja penyenggaraan bangunan, melaksanakan kerja-kerja kawalan, pengujian, penyenggaraan berkala peralatan elektrik, merancang dan menyusun aktiviti bagi mengawal selia sistem saliran serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.


2. PEGAWAI EKSEKUTIF (PENAKSIRAN) GRED 41


Kelayakan Memohon :

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kelayakan Tambahan

 • Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
  • Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
  • Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.

Kriteria Yang Diperlukan

 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Bidang Tugas

 • Menjalankan tugas pemungutan dan penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 termasuk:-
 • Menjalankan operasi pematuhan cukai melalui pelaksanaan audit yang berkesan, menyelaras operasi Banci Bisnes dan tinjauan ke zon ekonomi.
 • Menyemak dan meluluskan taksiran pindaan dan pembayaran balik.
 • Merancang program pendidikan cukai dengan penyediaan bahan pendidikan cukai kepada majikan, pekerja, pelajar sekolah, IPT dan agensi luar.


3. PEGAWAI EKSEKUTIF (PERAKAUNAN) GRED 41Kelayakan Memohon :

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kelayakan Tambahan

 • Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
  • Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
  • Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.

Kriteria Yang Diperlukan

 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Bidang Tugas

Mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi perakaunan dan kewangan, meliputi melaksanakan analisis laporan kewangan serta fungsi perbendaharaan.
4. PEGAWAI EKSEKUTIF (PERUNDANGAN) GRED 41


Kelayakan Memohon :

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kelayakan Tambahan

 • Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
  • Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
  • Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.

Kriteria Yang Diperlukan

 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Bidang Tugas


Menjalankan tugas perundangan dalam aspek pendakwaan, perbicaraan dan rayuan, nasihat perundangan, penggubalan undang-undang, penyemakan serta pembaharuan undang-undang percukaian.


5. PEGAWAI EKSEKUTIF (TEKNOLOGI MAKLUMAT) GRED 41

Kelayakan Memohon :

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kelayakan Tambahan

 • Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
  • Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
  • Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.

Kriteria Yang Diperlukan

 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Bidang Tugas


Mengkaji dan menganalisis kesesuaian sistem komputer sedia ada; seterusnya merekabentuk, membangun, melaksana, menyelenggara serta menjalankan kajian semula sistem pemprosesan data / maklumat agar bersesuaian dengan keperluan LHDNM.


6. PEGAWAI EKSEKUTIF (PENTADBIRAN) GRED 41


Kelayakan Memohon :

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris dan Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kelayakan Tambahan

 • Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 20 tahun dan tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Purata Nilai Gred Terkumpul (CGPA) sekurang-kurangnya 2.70 dan ke atas bagi Ijazah Sarjana Muda yang berkenaan.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat bertaraf tetap layak dipertimbangkan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
  • Mempunyai kelayakan memohon seperti di atas; dan
  • Telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun selepas disahkan dalam jawatan sekarang.
 • Pegawai LHDNM yang sedang berkhidmat secara kontrak atau bertaraf sambilan layak dipertimbangkan jika mempunyai kelayakan memohon seperti di atas.

Kriteria Yang Diperlukan

 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Bidang Tugas

 • Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar mengenai pengurusan sumber tenaga manusia, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan, hubungan pekerja, pengurusan perolehan dan aset serta mengawal operasi pentadbiran secara menyeluruh.

Kriteria Yang Diperlukan

 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.


Bidang Tugas

 • Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar mengenai pengurusan sumber tenaga manusia, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan, hubungan pekerja, pengurusan perolehan dan aset serta mengawal operasi pentadbiran secara menyeluruh.
Catatan :
 • Iklan Jobs 2017 LHDN Malaysia Tarikh tutup : 02 Ogos 2017
 • Taraf Jawatan : Tetap
 • Pemohon hanya boleh memohon satu jawatan sahaja.
 • Pemohon termasuk pegawai LHDNM bertaraf sambilan hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://career.hasil.gov.my/
 • Pemohon yang merupakan pegawai LHDNM bertaraf tetap dan kontrak hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL. https://spi.hasil.gov.my/. Pemohon hendaklah memastikan semua maklumat di Sistem Pengurusan Insan (SPI) adalah tepat dan terkini sebelum permohonan dibuat.
 • Permohonan tidak perlu dicetak / dipos ke LHDNM.
 • Calon yang tidak dihubungi dalam tempoh 45 hari dari tarikh tutup iklan, adalah dianggap tidak berjaya.
 • Pemohon dinasihatkan sentiasa menyemak Portal Rasmi LHDNM untuk sebarang perkembangan terkini berhubung tawaran jawatan ini. Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila emelkan pertanyaan ke alamat:kerjaya@hasil.gov.myBagaimana anda berminat dengan jawatan kosong di LHDN Malaysia ?
Jika anda berminat dengan jawatan kosong terkini Bulan Ogos 2017 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Sila hantar Sebarang Lamaran SECARA TALIAN (ONLINE) di laman sesawang dibawah ini :Maklumat Temuduga :
 • Nama calon yang berjaya untuk menduduki peperiksaan online LHDNM dan disenarai pendek temu duga akan dimaklumkan di Portal Rasmi LHDNM (ruangan “Kerjaya”). Keputusan adalah muktamad.
 • Calon yang disenarai pendek untuk menghadiri temuduga dikehendaki mendapatkan surat pengiktirafan kelayakan melalui laman : https://app.mohe.gov.my/iktiraf/semakan.php

Pautan : Jawatan Kosong LHDN

Untuk Peroleh iklan jawatan kosong terkini bulan Jun 2018 lainnya sila ikuti link kami yang ada dibawah ini. Disamping itu anda juga bisa mendaftarkan Email anda kepada kami untuk peroleh Update Iklan Jawatan Kosong terkini dari kami baik jawatan kosong berkanun, kerajaan atau jawatan kosong swasta serta kerani secara GRATIS atau anda juga bisa mengikuti Fanspage kami di Facebook yang juga selalu update iklan jawatan kosong terkini 2018 setiap harinya. Terimakasih atas lawatannya dan semoga sukses peroleh Jobs yang anda inginkan.

= JOM LANGGAN IKLAN JAWATAN KOSONG TERKINI =

Sila Daftar Emel anda untuk Peroleh dari kami secara PERCUMA / GRATISS
jawatanter ( Iklan Jawatan Kosong Terkini Jun 2018 )
Jangan lupa silahkan bantu kami menyebarluaskan iklan jawatan kosong terkini bulan Jun 2018 ini, Agar rakan, saudara atau keluarga anda yang kesulitan mencari jawatan kosong bisa mengetahui iklan jawatan kosong hari ini dan cepat memperoleh jobs, yaitu cukup dengan :
 • "KLIK" tombol "G+1" ==>
 • "Recommend" dan "Share" ==>
 • "Follow@iklan_jawatan" ==>
jangan lupa meletakan link www.jawatanter.com sebagai sumber iklan.

No comments:

Post a Comment