Jawatan Kosong Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP)Kerajaan Swasta Terkini Jun 2018

Jawatan Kosong Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP)

www.jawatanter.com menyediakan perkhidmatan PERCUMA kepada pengguna portal. Tiada sebarang bentuk pembayaran atau yuran dikenakan secara langsung atau tidak langsung, di dalam mana-mana permohonan, pendaftaran atau apa jua keadaan.

Jawatan Kosong Terkini Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka - Dewan Bahasa dan pustaka atau DBP ialah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) atau nama asalnya Balai Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bharu, Johor sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Penubuhan DBP adalah untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang akan merdeka ketika itu. Untuk meningkatkan kinerja serta mencapai visi misi nya, Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) mebutuhkan sumber daya manusia dengan membuka Jawatan Kosong Terkini untuk bergabung menjadi bagian dari Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) melalui Rekrutmen Jobs Terkini Kerajaan DBP sebagai berikut :Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan masyarakat. Dalam usaha meningkatkan kualitas Pelayanan di Malaysia, Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya. Untuk itu Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) mencari pemuda - pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2017.


Dalam rangka memperluaskan jaringan jobs jawatan kosong terkini April 2017 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) di Jawatan Terkini kedudukan : PELUANG KERJAYA JAWATAN KOSONG


Pada hari ini bulan April 2017 Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Bulan April 2017 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut :

Jawatan Kosong Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP)

Peluang Kerja Kosong :

Dewan Bahasa dan Pustaka dengan ini mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk memohon jawatan seperti yang berikut :


1. AKAUNTAN GRED WA41

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • lulus peperiksaan akhir Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
 • lulus Peperiksaan Kelayakan (QE) Institut Akauntan Malaysia (MIA); dan
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


2. PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:
 • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
 • Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
 • Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


3. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:
 • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


4. PEMBANTU PENERBITAN GRED N19

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil pada peringkat peperiksaan tersebut; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


5. PEMBANTU PEMULIHARAAN GRED S19

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


6. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


7. PEREKA GRED B19

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:
 • Mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang seni reka dan/atau seni lukis serta kebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dengan memuaskan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta mendapat kepujian dalam subjek Pendidikan Seni Visual pada peringkat peperiksaan tersebut; atau
 • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 • Calon lantikan dengan kelayakan seperti di perenggan 7.1 (b) hingga (e) di atas hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


8. PEMBANTU AWAM GRED H11

SYARAT LANTIKAN :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut:
 • Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf
 • setaraf dengannya oleh kerajaan;
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


9. PEMBANTU OPERASI GRED N11

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti yang berikut :
 • Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
 • Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [Kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)];
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


10. PEMBANTU PEMASARAN KANAN

SYARAT LANTIKAN :
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 • Calon lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.BERKAS SYARATAN :
 • Borang permohonan yang telah lengkap diisi, MUAT TURUN BORANG
 • salinan Kad Pengenalan pemohon, 
 • salinan Kad Pengenalan ibu bapa,
 • salinan Ijazah/Diploma/STPM/SPM/SRP/PMR dan sijil-sijil yang disahkan bagi kelayakan yang disyaratkanCatatan :
 • Iklan Jobs 2017 Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Tarikh tutup : 03 April 2017


Bagaimana anda berminat dengan jawatan kosong di Dewan Bahasa Dan Pustaka ?


Jika anda berminat dengan jawatan kosong terkini Bulan April 2017 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Iklan Jawatan Kosong Terkini 2016 Kerajaan Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP), Silakan hantar Borang permohonan yang telah lengkap dikemukakan kepada :


KETUA PENGARAH
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA,
PETI SURAT 10803, 50926 KUALA LUMPUR.
(u.p.: KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA).

Pautan : Jawatan Kosong Kerajaan DBP

Untuk Peroleh iklan jawatan kosong terkini bulan Jun 2018 lainnya sila ikuti link kami yang ada dibawah ini. Disamping itu anda juga bisa mendaftarkan Email anda kepada kami untuk peroleh Update Iklan Jawatan Kosong terkini dari kami baik jawatan kosong berkanun, kerajaan atau jawatan kosong swasta serta kerani secara GRATIS atau anda juga bisa mengikuti Fanspage kami di Facebook yang juga selalu update iklan jawatan kosong terkini 2018 setiap harinya. Terimakasih atas lawatannya dan semoga sukses peroleh Jobs yang anda inginkan.

= JOM LANGGAN IKLAN JAWATAN KOSONG TERKINI =

Sila Daftar Emel anda untuk Peroleh dari kami secara PERCUMA / GRATISS
jawatanter ( Iklan Jawatan Kosong Terkini Jun 2018 )
Jangan lupa silahkan bantu kami menyebarluaskan iklan jawatan kosong terkini bulan Jun 2018 ini, Agar rakan, saudara atau keluarga anda yang kesulitan mencari jawatan kosong bisa mengetahui iklan jawatan kosong hari ini dan cepat memperoleh jobs, yaitu cukup dengan :
 • "KLIK" tombol "G+1" ==>
 • "Recommend" dan "Share" ==>
 • "Follow@iklan_jawatan" ==>
jangan lupa meletakan link www.jawatanter.com sebagai sumber iklan.

No comments:

Post a Comment