Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)Kerajaan Swasta Terkini Jun 2018

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

www.jawatanter.com menyediakan perkhidmatan PERCUMA kepada pengguna portal. Tiada sebarang bentuk pembayaran atau yuran dikenakan secara langsung atau tidak langsung, di dalam mana-mana permohonan, pendaftaran atau apa jua keadaan.

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
Jawatan Kosong Terkini Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) - Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun dibawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggung jawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang diseluruh negara. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada 14 Februari tahun 1973 melalui penggubalan Akta LPP 1973 (Akta 110), Akta Lembaga Pertubuhan Peladang. Penubuhan LPP adalah bertujuan untuk memikul tanggungjawab membantu mempertingkat ekonomi dan sosial masyarakat tani di bawah satu badan yang berperanan khusus. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan - jawatan berikut :


Jawatan Kosong Terkini Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) - Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada 14 Februari tahun 1973 melalui penggubalan Akta LPP 1973 (Akta 110), Akta Lembaga Pertubuhan Peladang[2]. Penubuhan LPP adalah bertujuan untuk memikul tanggungjawab membantu mempertingkat ekonomi dan sosial masyarakat tani di bawah satu badan yang berperanan khusus.

Akta 109, Akta Pertubuhan Peladang 1973 pula digubal khusus untuk menyusun semula persatuan-persatuan peladang dan koperasi yang berasaskan pertanian. Di bawah Akta ini, persatuan-persatuan peladang dimansuhkan dan didaftar semula sebagai pertubuhan peladang, manakala koperasi yang berasaskan pertanian menjadi unit ahli kepada PP. Pada masa ini terdapat 1531 buah koperasi berasaskan pertanian dan 119 persatuan peladang yang berkhidmat untuk masyarakat tani di luar bandar.

Fungsi LPP seperti yang termaktub di dalam Akta, adalah seperti berikut :
 • Untuk menggalak, mempergiat dan mengusaha kemajuan ekonomi dan sosial Pertubuhan-pertubuhan peladang.
 • Untuk mendaftar, mengawal dan menyelia Pertubuhan-pertubuhan Peladang dan mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
 • Jika satu pengisytiharan telah dibuat melalui pengumuman di bawah seksyan 10, untuk merancang dan melaksanan sesuatu  pembangunan pertanian di dalam Pertubuhan Peladang Kawasan berkenaan: dan
 • Untuk mengawal dan menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti tersebut.

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) melaksanakan semua aktiviti ini yang boleh dikumpulkan dalam tiga fungsi utama iaitu : fungsi sebagai Pendaftar: fungsi sebagai Agen Pengurusan : dan Fungsi sebagai agen Pembangunan.

1.  Fungsi Pendaftar

Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ialah Pendaftar bagi Pertubuhan Peladang (PP) dan koperasi berasaskan pertanian dan bertanggungjawab untuk mendaftar, menyelia dan mengawal termasuk pengauditan akaun semua PP dan koperasi yang berasaskan pertanian. Kuasa dan tugas agensi dan pendaftar adalah berhubungan dengan :
 • Pendaftar PP dan koperasi berasaskan pertanian
 • Menyelia dan mengawal semua aktiviti PP dan koperasi berasaskan pertanian.
 • Mengaudit dan mengawal akaun
 • Membatal pendaftaran termasuk memansuhkan satu-satu pertubuhan: dan
 • Memberi pendidikan dan latihan untuk ahli

Pendaftar telah melantik Ketua Eksekutif bagi agensi-agensi berkenaan sebagai wakilnya bagi memudah kelancaran dan keberkesanan tugas-tugas dan tanggungjawab pendaftar di kawasan MADA, KADA dan negeri Sarawak. Pengarah-pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) negeri juga telah dilantik. Namun kuasa untuk menubuh, mendaftar, menggantung, memansuh dan sebagainya masih lagi dipegang oleh Pendaftar.

2.  Fungsi Pengurusan

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) memberi khidmat pengurusan PP untuk melancarkan operasi dan melaksanakan projek secara cekap. khidmat yang diberikan termasuk pentadbiran kakitangan, khidmat pengurusan, latihan untuk kakitangan PP dan khidmat perundingan.

3.  Fungsi Pembangunan

Teras utama Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah untuk meneroka pembangunan ekonomi dan sosial PP dan melaksanakan projek secara cekap dan bersepadu bagi meningkatkan lagi pendapatan PP seterusnya memberi faedah kepada ahli-ahli. Dibawah Rancangan Malaysia Kesembilan RMKe-9 (2006 - 2010), Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah RM 291,202,405 juta khusus untuk pembangunan ekonomi dan sosial PP.

Visi

Menjadi Peneraju Transformasi Pertubuhan Peladang dan Peladang Progresif Dalam Sektor Pertanian.

Misi

Membangunkan Pertubuhan Peladang Sebagai Pemberi Perkhidmatan Berkesan Bagi Melahirkan Peladang Progresif.

Pautan : http://www.lpp.gov.my

Untuk mencapai visi syarikat iaitu menjadi kumpulan perniagaan terkemuka di Malaysia yang memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada stakeholder - nya, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) sedang mencari pemuda - pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi jawatan jawatan kosong terkini 2016.

Dalam rangka memperluaskan jaringan perniagaan terkini bulan September 2016 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) di Jawatan Terkini kedudukan : BANYAK POSISI JAWATAN KOSONG

Pada hari ini bulan September 2016 Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Bulan September 2016 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut :


Jawatan Kosong Terkini Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)


Kedudukan Jobs Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) :

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun dibawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggungjawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang diseluruh negara mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan - jawatan berikut :

JAWATAN KOSONG
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA


1. PEGAWAI EHWAL EKONOMI

Syarat-syarat Lantikan :
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Mempunyai Ijazah :
  • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  • Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Keutamaan dalam bidang:
   • Pertanian
   • Perladangan
   • Veterinar
   • Perikanan
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


2. JURUTERA

Syarat-syarat Lantikan :
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


3. AKAUNTAN

Syarat-syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Lulus atau punya Ijazah/Sijil dari :
  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  • Lulus peperiksaan akhir Badan-Badan Iktisas perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan
  • Lulus Peperiksaan Kelayakan (QE) Institut Akauntan Malaysia (MIA)
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


4. PENOLONG PEGAWAI TADBIR

Syarat-syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Lulus atau punya Ijazah/Sijil dari :
  • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
  • Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
  • Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayaka yang diiktiraf setaraf dengannya
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


5. PENOLONG JURUTERA

Syarat-syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Lulus atau punya Ijazah/Sijil dari :
  • Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  • Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


6. PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT

Syarat-syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Lulus atau punya Ijazah/Sijil dari :
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


7. PEMBANTU AKAUNTAN

Syarat-syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Lulus atau punya Ijazah/Sijil dari :
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik dan Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


8. PEMBANTU LAUT

Syarat-syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Lulus atau punya Ijazah/Sijil dari :
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
  • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan
  • Mate on Ships of Less than 500 GT on Domestic Trade Vogayes atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
  • Engineer Officer of Less Than 750kW on Domestic and Near Coastal Voyages atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
  • Master on Ships of Less than 500 GT on Domestic Trade Vogayes atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
  • Officer in Charge of Navigational Watch Less Than 500 GT Near Coastal Trade Voyages atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


TEMPOH PERCUBAAN

Semua lantikan ke jawatan seperti di atas dikehendaki melalui tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun dan boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah lulus peperiksaan dan syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan jawatan berkenaan.


Catatan :
 • Iklan Jobs 2016 Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Tarikh tutup : 02 September 2016


Bagaimana anda berminat untuk bekerja di Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ?

Jika anda berminat dengan jawatan terkini hari ini Bulan September 2016 ini iaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Jawatan Kosong Terkini Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Sila Hantar LAMARAN KERJA sesuai ketentuan dibawah ini :CARA MEMOHON :

1. Permohonan dari kalangan “STAFF” LPP :
 • Muat turun "Borang Permohonan Pekerjaan" dari laman web LPP (http://www.lpp.gov.my)
 • Sertakan salinan dokumen :
  • Sijil-sijil akademik/transkrip,
  • Kad pengenalan (yang disahkan),
  • Penama untuk rujukan
  • Sekeping gambar berukuran passport

*) NB : Tulis nama jawatan yang dipohon di sebelah atas penjuru kiri sampul surat.


2. Permohonan dari calon-calon bukan dari anggota LPP

Membuat permohonan Jawatan melalui laman web Kementerian Sumber Manusia di laman : http://www.jobsmalaysia.gov.myPERMOHONAN DIHANTAR TERUS KEPADA :

KETUA PENGARAH
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
MENARA LPP
NO.20, JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50480 KUALA LUMPUR
(u/p : Bahagian Khidmat Pengurusan)
Unit perjawatan

  Pautan : Jawatan LPP

  Untuk Peroleh iklan jawatan kosong terkini bulan Jun 2018 lainnya sila ikuti link kami yang ada dibawah ini. Disamping itu anda juga bisa mendaftarkan Email anda kepada kami untuk peroleh Update Iklan Jawatan Kosong terkini dari kami baik jawatan kosong berkanun, kerajaan atau jawatan kosong swasta serta kerani secara GRATIS atau anda juga bisa mengikuti Fanspage kami di Facebook yang juga selalu update iklan jawatan kosong terkini 2018 setiap harinya. Terimakasih atas lawatannya dan semoga sukses peroleh Jobs yang anda inginkan.

  = JOM LANGGAN IKLAN JAWATAN KOSONG TERKINI =

  Sila Daftar Emel anda untuk Peroleh dari kami secara PERCUMA / GRATISS
  jawatanter ( Iklan Jawatan Kosong Terkini Jun 2018 )
  Jangan lupa silahkan bantu kami menyebarluaskan iklan jawatan kosong terkini bulan Jun 2018 ini, Agar rakan, saudara atau keluarga anda yang kesulitan mencari jawatan kosong bisa mengetahui iklan jawatan kosong hari ini dan cepat memperoleh jobs, yaitu cukup dengan :
  • "KLIK" tombol "G+1" ==>
  • "Recommend" dan "Share" ==>
  • "Follow@iklan_jawatan" ==>
  jangan lupa meletakan link www.jawatanter.com sebagai sumber iklan.

  No comments:

  Post a Comment